Trots en generell hög IT-mognad, och trots att Sverige var tidigt ute med exempelvis elektroniska patientjournaler, ligger Sverige i dag efter många andra länder när det gäller digitaliseringen i vården.

Men nu ska det bli ändring på det. Om tio år, 2025, ska Sverige vara världsbäst på att »använda digitaliseringens möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd«. Allt enligt den vision för e-hälsoarbetet som regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, presenterade på måndagen.

Att SKL nu är med på båten är en skillnad jämfört med den nationella e-hälsostrategin, som den nya visionen ersätter. En annan skillnad är att visionen ska kompletteras med handlingsplaner, som kommer att inriktas på tre områden: regelverk, begrepp och termer samt standarder. Handlingsplanerna ska konkretisera vad som ska göras och av vem, berättade statssekreterare Agneta Karlsson (S) vid ett frukostseminarium på eHälsomyndigheten.

– Vi har inte avgjort om handlingsplanerna ska vara ettåriga eller lite längre. Vi kommer att presentera den första handlingsplanen till hösten.

Patientens bästa är huvudfokus för regeringen, enligt Agneta Karlsson. Patienten ska ha så bra information som möjligt om sitt tillstånd och om sin väg genom vården och omsorgen.

– Men det handlar också om att låta proffsen vara proffs, med verktyg som underlättar genom enklare administration och färre inloggningar.

Ett problem i dag är att e-hälsoarbetet är splittrat, med många lokala initiativ. Anders Henriksson (S), förste vice ordförande i SKL, menade att samordningen måste öka och att det måste bli tydligare vad som är statens respektive kommunernas och landstingens roll.

– Det finns en frustration i dag över att det inte går fortare. Att vi samlar ihop oss och att alla drar åt samma håll är oerhört viktigt om vi ska leva upp till patienternas förväntningar på att bli delaktiga och bemötta på ett bra sätt.