»När avtalet kommer fram för underskrift finns där allt oftare en diskret passus: ’Rätt till övertidsersättning enligt AB föreligger ej.’ Detta kan närmast beskrivas som bondfångeri!«. Så skrev Helsingborgs Sjukhusläkarförening och Sjukhusläkarna i Lund i sin motion, där de yrkade på att Sjukhusläkarna ska driva frågan om att fler läkare ska ha rätt till ekonomisk ersättning vid övertidsarbete och verka mot att arbetsgivaren skriver bort den rätten i anställningsavtal. Enligt motionärerna har det på många håll blivit en normalklausul i läkarnas kontrakt runt om i Sverige. Läkartidningen har tidigare skrivit om att man på Karolinska sjukhuset 2014 förhandlade bort övertidsersättningen vid nyanställningar för dem med en månadslön över 50 000 kronor. En liknande motion från Mellersta Skånes läkareförening var också uppe i Läkarförbundets fullmäktige förra året där den fick starkt stöd.

Under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte framhöll motionärerna att det inte bara handlar om det ekonomiska, utan också arbetsmiljö. Om övertid inte kostar något finns risken att arbetsgivaren använder det som ett sätt att beordra arbete på det som tidigare var jourtid, men nu är schemalagd arbetstid. Flertalet delegater pekade även på vikten av att övertid registreras på ett riktigt sätt.

Styrelsen ansåg att man från Sjukhusläkarnas sida arbetat med frågan under många år, förvisso utan att lyckas få bukt med problemet. Man ansåg därför motionen vara besvarad, men ändrade efter diskussionen inställning till att föreslå bifall i tre av fyra yrkanden. Dock tyckte man att formuleringen »att Sjukhusläkarna i sin politik verkar mot att läkare avtalar bort rätten till ekonomisk ersättning för övertid« kunde tolkas som om ansvaret ligger på individen. Det skulle i så fall kunna innebära att den enskilde läkaren tvingas tacka nej till ett kontrakt som innehåller skrivelsen. Motionärerna menade att den tolkningen är för hård och vidhöll sin formulering.

Fullmäktige gick på motionärernas linje och valde att bifalla alla fyra yrkandena.

Läs tidigare artiklar:

Karolinska vill ta bort övertidsersättning

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2015: Arbetstidsförändringar under lupp