I samband med att fonden i dag presenterar sin årliga Cancerfondsrapport, skriver företrädare på DN Debatt om en prognos »som visar att samhällets kostnader för cancer i det närmaste kommer att fördubblas inom 25 år. År 2040 beräknas cancerkostnaderna vara uppe i drygt 68 miljarder kronor«.

I artikeln konstateras också att år 2040 kommer drygt 100 000 svenskar om året att drabbas av cancer. Vidare sägs att: ”Jämfört med i dag kommer år 2040 dubbelt så många i vårt land, drygt 630 000 personer, leva med en cancerdiagnos som de fått under de senaste tio åren.”

Cancerfonden efterlyser nu mer resurser till forskning, en omorganisation av cancervården och mer satsningar på att förebygga cancer.