Som Läkartidningen rapporterat har Kåge-Morö backe hälsocentral i Skellefteå under en lång tid tappat läkare och hälsocentralen hade i början av året 3,3 läkartjänster på 16 000 patienter.

I december begärde Västerbottens läkarförenings huvudskyddsombud tillsammans med det lokala skyddsombudet att verksamhetschefen skulle redogöra för hur en rimlig arbetsmiljö för läkarna skulle säkras på kort sikt och för hur en tillräcklig läkarbemanning skulle uppnås på lång sikt.

Verksamhetschefen för Kåge-Morö backe hälsocentral, Annika Larsson, svarade att hon bland annat ville söka dispens för att få rekrytera stafettläkare samt föra en diskussion med överordnad chef om att begränsa uppdraget.

När det emellertid den sista mars i år stod klart att något besked om begränsat uppdrag inte skulle komma, samtidigt som vårdcentralen fortsatt att tappa läkare under våren, valde Annika Larsson att avsäga sig arbetsmiljöansvaret. Västerbottens läkarförenings huvudskyddsombud bedömer nu att man inte fått tillräckliga svar på hur en god arbetsmiljö för läkarna vid hälsocentralen ska säkras och har därför anmält situationen vid Kåge–Morö backe hälsocentral till Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljölagens paragraf 6:6a.