Uppdraget är en del i Socialstyrelsens arbete med att korta väntetiden för bedömning av utländska utbildningar.

I uppdraget som Umeå universitet fått ingår också att skapa en nationell referensgrupp, där representanter från Sveriges olika medicinska fakulteter och Socialstyrelsen ska ingå, och i vilken utformningen av kunskapsprovet ska förankras.

– Referensgruppen ska säkerställa att strukturen på provet blir bra och att provet kan ges med god kvalitet. Det är viktigt att vi samlar fakulteterna och försöker skapa en samsyn på innehåll och svårighetsgrad på ett nationellt kunskapsprov för läkare. Planen är att lärarna på den medicinska fakulteten här i Umeå konstruerar frågorna för den teoretiska delen och delstationerna i det praktiska provet, säger Magnus Hultin, universitetslektor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, som också kommer att bli ansvarig för kunskapsprovet.

Provet ska ersätta det så kallade TULE-provet, som är riktat mot de som har läkarexamen, och enligt Magnus Hultin är en av fördelarna att en lika tonvikt läggs på både teoretiska och praktiska kunskaper.

– Det ska bli en transparent process kring hur frågor och praktiska moment tas fram och valideras. Målet är att skapa ett kunskapsprov med hög validitet och reliabilitet både för teoretiska och praktiska moment, säger Magnus Hultin.

Enligt Magnus Hultin planeras det för att hålla teoriprovet på svenska, med en del inslag av engelska, och för att kunna anmäla sig till det praktiska delprovet måste det teoretiska delprovet vara godkänt. Efter det väntar en kurs i författningskunskap och en kortare praktikperiod innan läkaren kan ansöka om legitimation. Hur lång praktiken kommer att vara är dock ännu inte bestämt. Under maj kommer Socialstyrelsen att presentera fler detaljer om hur praktikperioden ska se ut och vilka övergångsbestämmelser som ska gälla för de läkare som redan nu finns i systemet.

Tanken är att kunskapsprovet ska sjösättas i oktober, och den första omgången av de teoretiska proven kommer att hållas i Umeå och på ytterligare en ort. Vilken är i nuläget för tidigt att säga, liksom huruvida man lyckas sjösätta det praktiska provet på mer än en ort den första vändan. Dock finns det redan nu en överenskommelse med Göteborg om att man ska kunna ta det praktiska provet där i framtiden.  

Avtalet mellan Umeå universitet och Socialstyrelsen sträcker sig fram till den 31 december 2017. Därefter finns en möjlighet till tre års förlängning.

Läs tidigare artiklar:

»Kritiken mot oss har varit rättmätig«