Undersökningar av knäleder med magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna, menar Socialstyrelsen i en kunskapssammanställning över medicinska åldersbedömningar som presenterades i dag.

– Vi har letat efter en tillväxtzon som mognar sent så att det med större säkerhet går att avgöra om personen är ett barn, det vill säga under 18 år. Detta har varit vår prioritering eftersom det är angeläget att barn som söker asyl får en så korrekt åldersbedömning som möjligt, säger Carl-Erik Flodmark som projektlett Socialstyrelsens arbete, i ett pressmeddelande.

Vidare säger han att resultaten är så positiva att »ett ordnat införande kan övervägas«, då exempelvis genom en pilotstudie.

– Det vi hittills sett är att undersökning av knäled med magnetkamera är bäst lämpad att hitta barn. Om man kompletterar med avbildningar av fler tillväxtzoner bör möjligheten öka att närmare ringa in 18-årsgränsen, säger Carl-Erik Flodmark i pressmeddelandet.

Sammanlagt har runt 1 400 vetenskapliga artiklar om undersökningar med röntgen respektive magnetkamera granskats av Socialstyrelsen. Dessutom har SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, gått igenom 16 000 studiesammanfattningar och ett 70-tal artiklar om icke-radiologiska metoder.