Föreningarna vill att Läkarförbundet gör som allt fler andra organisationer, myndigheter och aktörer inom näringslivet och divesterar ur fossila bränslen och i stället investerar så att omställning till förnybara energikällor gynnas. De brittiska läkarna, British Medical Association, beslutade så redan 2014. Ett svenskt exempel är Stockholms universitet

De skriver att »som representanter för läkarkåren i Sverige känns det angeläget att vi också tar ställning och verkar för en god hälsa och miljö i framtiden«. 

Föreningarna vill ha in följande text i förbundets placeringspolicy:

»Placeringar skall utöver en procent av totala värdet av placeringarna inte göras i aktier i företag vars huvudverksamhet är utvinning, raffinering eller försäljning av fossila bränslen så som kol, naturgas eller olja. Förbundet ska heller inte ha andelar i fonder vars fem största innehav skulle inkludera något av företagen som inte är tillåtna som aktier. Placeringar i förnyelsebar energi ska uppmuntras.«

Läkarförbundet har omkring en halv miljard i finansiella tillgångar.

Läs även:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!

Motionerar även om alkohol och tobak

De två föreningarna motionerar även tillsammans om att förhindra att Läkarförbundet investerar i alkohol- och tobaksindustrierna. De vill att följande införs i förbundets placeringspolicy:

Om alkolhol:

»Placeringar skall utöver en procent av totala värdet av placeringarna inte göras i aktier i företag vars huvudverksamhet är produktion, distribution eller försäljning av alkohol. Förbundet ska heller inte ha andelar i fonder vars fem största innehav skulle inkludera något av företagen som inte är tillåtna som aktier.«

Om tobak:

»Placeringar skall utöver en procent av totala värdet av placeringarna inte göras i aktier i företag vars huvudverksamhet är produktion eller försäljning av tobak eller dess olika derivat. Förbundet ska heller inte ha andelar i fonder vars fem största innehav skulle inkludera något av företagen som inte är tillåtna som aktier.«