Det var den 29 april som sjukhuschefen Melvin Samsom tillsammans med chefläkaren begärde att få en lista med samtliga operationer och andra behandlingar som Paolo Macchiarini medverkat i, inklusive utfall. Senast den 23 maj ska uppdraget redovisas.

Klas Östman, presschef vid Karolinska universitetssjukhuset, säger att diskussionen kom upp efter att KI öppnat ett nytt oredlighetsärende kring Paolo Macchiarini i april. Den granskade artikeln rör en patient som legat på Karolinska universitetssjukhuset och behandlats av Paolo Macchiarini.

– Vi kom fram till att för att upprätthålla kvaliteten och patientsäkerheten vill vi gärna ha en total överblick över alla behandlingar som Paolo deltagit i. Det är inte så att vi har någon särskild misstanke om att någonting skulle ha gått fel till, för det här är helt andra sorters operationer, men chefläkaren ville ändå ha en fullständig överblick.

Förutom de fyra ifrågasatta operationer med syntetiska luftstrupar som Paolo Macchiarini utförde på sjukhuset genomförde han ett antal operationer på toraxkliniken av patienter med cancer i strupen samt en handfull operationer på ÖNH-kliniken. Han har dessutom varit inblandad i en del icke-operativa behandlingar, säger Klas Östman.

– Vi har identifierat 14–15 behandlingar som vi vet säkert och sedan kan det möjligen röra sig om lika många till, men det är lite osäkert

Handlar det om att mota en oro från patienter som har behandlats av honom?

– Nej, det är inte på en sådan förekommen anledning, utan det är mer i ljuset av allt som hänt och fortsätter hända kring Paolo Macchiarini. Patienterna har rätt att kräva att vi verkligen går till botten med vad som hänt.

Anställd på Karolinska 2010–2013

När Paolo Macchiarini kom till Sverige 2010 fick han delad anställning mellan Karolinska universitetssjukhuset och KI. 2013 fick han operationsförbud på toraxkliniken eftersom man dömde ut hans metod med syntetiska luftstrupar. Senare samma höst fick han lämna sjukhuset efter att sjukhuschefen vägrat att förlänga hans anställning.