Regeringen ger Rättsmedicinalverket i uppdrag att »skyndsamt påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område«. De medicinska åldersbedömningarna kan vara en del i underlaget för att kunna avgöra om en person är över eller under 18 år. I ett pressmeddelande skriver regeringen att åldersbedömningar har betydelse för förtroendet för asylprocessen och att det är viktigt att barn inte behandlas som vuxna och att vuxna inte behandlas som barn.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger till Sveriges Radio att Rättsmedicinalverket »får ett skarpt uppdrag att sätta igång med de här åldersbedömningarna så fort som möjligt« och att de ska vara i drift redan under hösten.

Rättsmedicinalverket ska utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet se över de metoder som används och studera hur bedömningarna görs i övriga nordiska länder samt ett antal EU-länder.

– Det finns ingen metod för medicinsk åldersbedömning som med säkerhet kan fastställa en exakt ålder. Med alla metoder görs en bedömning inom ett åldersspann, säger Ann Lemne, projektledare på Rättsmedicinalverket i ett pressmeddelande.

I arbetet ska myndigheten beakta krav på vetenskaplighet, beprövad erfarenhet, en rättssäker process och beaktande av barns rättigheter.

Redan i dag genomför myndigheten medicinska åldersbedömningar åt polis och åklagare, men enligt Ekot måste Rättsmedicinalverkets kapacitet öka i och med det nya uppdraget.