I intervjun med Läkartidningen uppger Paolo Macchiarini att det var KI:s tidigare rektor Harriet Wallberg som 2009 initierade den process som ledde till att han året därpå rekryterades till Sverige som forskare och kirurg vid KI respektive Karolinska universitetssjukhuset.

De båda ska ha mötts vid ett seminarium under en konferens som det svenska EU-ordförandeskapet arrangerade i Göteborg hösten 2009, ett seminarium där Harriet Wallberg var moderator och Paolo Macchiarini en av de inbjudna talarna. Efter mötet ska Harriet Wallberg ha sett till att Paolo Macchiarini fick komma till Stockholm och KI för att träffa forskare och kliniker inom regenerativ medicin. Detta ledde så småningom fram till att 14 ledande forskare och läkare vid KI och Karolinska universitetssjukhuset skrev ett entusiastiskt brev till rekryteringsutskottet, Harriet Wallberg samt dåvarande sjukhuschefen Birgir Jakobsson där man förordade att Macchiarini skulle anställas.

Läkartidningen har bett Harriet Wallberg, som i dag är universitetskansler, att kommentera Paolo Macchiarinis uppgifter. Hon har dock avböjt med hänvisning till den pågående utredning som leds av tidigare justitierådet Sten Heckscher och som bland annat granskar hur rekryteringen av Paolo Macchiarini gick till. När den är avslutad säger hon sig vara beredd att svara på Läkartidningens frågor.

Harriet Wallberg förtydligar också att den intervju med henne som sändes i Aktuellt den 5 maj gjordes redan den 22 februari i år. I intervjun kommenterar hon bland annat varför man inte reagerade på den varningsignal gällande Macchiarinis metod som kom från den belgiske professorn Pierre Delaere 2011.

– Tyvärr så skickade han det för tidigt kan man säga. Han varnar för operationstekniken men problemet var att patienten mådde bra, alla var glada, säger Harriet Wallberg i intervjun och tillägger att hon inte kunde agerat annorlunda eftersom allt uppgavs vara bra.