Regeringen har sedan 1993 haft möjlighet att bevilja särskilt tillstånd för försäljning av vissa antroposofiska läkemedel. Men nu meddelar regeringen att man avser att lägga förslag om att denna möjlighet till dispens tas bort.

Det blir dock inget omedelbart stopp, utan läkemedlen kommer att kunna fortsätta att säljas under en övergångsperiod på totalt fem år. De kommande två åren förlängs den nuvarande dispensen, som löpte ut den 30 juni. Därefter kommer regeringen att förslå en övergångsbestämmelse i läkemedelslagen.

Tanken med övergångsperioden är att tillverkare av antroposofiska medel ska få tid att sam­man­ställa det underlag som krävs för ansökningar till Läkemedelsverket om godkännande eller registrering av preparaten. För att de ska bli godkända krävs vetenskapligt stöd för effekten precis som för konventionella läkemedel. Kan man inte tillhandahålla detta kan en möjlighet vara att registrera preparaten som homeopatiska läkemedel eller traditionella växtläkemedel. I dessa fall kommer läkemedlen att kunna intas oralt eller påföras som salva, däremot inte injiceras så som sker i dag.

Bakgrunden till regeringens besked är att det nuvarande dispensförfarandet strider mot EU:s läkemedelsdirektiv. Enligt detta måste Sverige välja mellan att antingen skapa ett regelverk för godkännande av dessa läkemedel, alternativt helt mönstra ut dem. Många remissinstanser, däribland Läkarförbundet, har motsatt sig att antroposofiska läkemedel införlivas i läkemedelslagen, bland annat med argumentet att det skulle urholka begreppet läkemedel.

– Jag är väldigt glad över inriktningen, att särregleringen för de antroposofiska läkemedlen försvinner och att allt som kallas för läkemedel hanteras på samma sätt. Sedan hade jag gärna sett att det gått snabbare, det blir en lång övergångsperiod där de fortfarande blir tillgängliga under denna flagg, säger Emma Spak, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik.

Även den antroposofiska Vidarkliniken är i en kommentar på sin hemsida positiv till beslutet, som enligt kliniken innebär att verksamheten kommer att kunna fortsätta: »Regeringens beslut ger oss i praktiken fem år av förberedelser för att få våra läkemedel registrerade, vilket vi bedömer som en rimlig tid.«