Läkaren, som tidigare var anställd av Stockholms läns landsting, kom åt journalerna genom att använda kollegers användarkonton. Hen skaffade sig också administratörsbehörighet och skapade nya konton. För att försöka att inte bli upptäckt använde hen sig av så kallade VPN-tunnlar för säker dataöverföring.

Det rör det sig om 600–700 dataintrång riktade mot 392 patienter, vilket är ett av de största dataintrången där åtal väckts, enligt kammaråklagare Mats Ljungqvist på Internationella åklagarkammaren Stockholm.

– Det är allvarlig brottslighet och handlar i grunden om tilltron till våra datoriserade system, säger han i ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten.

Enligt landstingets webbplats skedde dataintrången efter det att läkaren avslutat sin anställning i landstinget. Det finns inget som tyder på att journalerna ändrats eller att intrången påverkat patienternas behandling och vård, enligt Johan Bratt, chefläkare vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

De patienter som är direkt berörda av intrånget kommer att kontaktas av sina vårdgivare.