Folkhälsomyndighetens årsstatistik över de tre anmälningspliktiga sexuellt överförbara infektionerna visar att antalet fall av gonorré och syfilis fortsätter öka. Under 2015 anmäldes 1 677 fall av gonorré och 330 fall av syfilis. Jämfört med 2014 är det en ökning med 26 respektive 35 procent.

Antalet inrapporterade fall av klamydia har ökat de senaste 15 åren, men ligger enligt Folkhälsomyndigheten sedan 2009 kvar på en stabil men hög nivå. Sammanlagt rapporterades 37 819 fall 2015, vilket är en ökning med 4 procent.