I februari 2015 slog Kanadas högsta domstol enhälligt fast att den kanadensiska strafflagens absoluta förbud för läkare att assistera självmord inte är förenligt med den rätt till liv, frihet och säkerhet som garanteras i landets grundlag.

Domstolen menade att assisterat självmord kan tillåtas utan att skyddet för utsatta personer hotas, förutsatt att det gäller vuxna och beslutskompetenta personer som lider av ett obotligt tillstånd som leder till ett outhärdligt lidande.

Domstolen beslutade dock att inte upphäva paragrafen med omedelbar verkan, utan gav regeringen tolv månader på sig att skapa ett legalt ramverk kring läkarassisterat självmord.

Tidsfristen utsträcktes med ytterligare fyra månader, till den 6 juni, men även den gränsen missades efter att lagförslaget, som passerat parlamentets underhus, fastnat i landets senat. Följden blev att högsta domstolens beslut trädde i kraft i dag, 7 juni, och att det nu formellt är tillåtet för kanadensiska läkare att assistera självmord.

Flera kanadensiska delstater har förberett sig för dagens datum genom att ta fram riktlinjer för hur läkarassisterat självmord ska gå till, baserat på HD-domen. Hälso- och sjukvårdsministern har dock varnat för att dessa riktlinjer inte ger tillräckligt skydd åt läkarna.

Den nya lagen bedöms kunna bli antagen om några dagar eller veckor.

Länder som tillåter dödshjälp (eutanasi eller läkarassisterat självmord):

Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Washington, Oregon, Vermont, Montana, Kalifornien, Kanada.