Åklagarnyndigheten berättar i ett pressmeddelande att Paolo Macchiarini nyligen förhörts och då delgivits misstanke om brott. Förutom de tre operationerna med syntetiska luftstrupar 2011–2012, där misstankarna gäller grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada, misstänks Paolo Macchiarini även för grovt vållande till kroppsskada i samband med en annan operation, som ska ha utförts på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge våren 2011.

När det gäller utredningen om de syntetiska luftstruparna inväntar åklagarna ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd liksom svar på begärda åtgärder från andra länder. 

– Det går i nuläget inte att säga när ett beslut i åtalsfrågan kan fattas, säger kammaråklagare Jennie Nordin i pressmeddelandet. 

För ett år sedan inledde åklagare en förundersökning om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada i samband med Paolo Macchiarinis operationer med syntetiska luftstrupar. Förundersökningen inleddes efter att IVO och Läkemedelsverket anmält operationerna för brott mot etikprövningslagen respektive läkemedelslagen.

Till Dagens Nyheter säger kammaråklagare Anders Tordai att han inte kan svara på om ytterligare personer kommer att delges misstanke om brott.

– Det är omöjligt att svara på i nuläget, säger han till tidningen.

Enligt tidningen Dagens Juridik nekar Paolo Macchiarini till brott på alla punkter. Hans advokat, Björn Hurtig, säger till Dagens Juridik:

– Min klient nekar i sten på alla punkter. Enligt åklagarna har han tagit medvetna risker. Vi menar att det i stället handlar om att han har agerat medvetet riskreducerande.