Även om sjukhusledningen vidtagit åtgärder för att komma till rätta med vårdplatsbristen, som lett till att patienter blir kvar på akutmottagningen, är de inte tillräckliga, skriver IVO.  År 2015 var medelvårdtiden på akutmottagningen 19 timmar, vilket har ökat till 23 timmar under 2016.

I beslutet skriver IVO att det har funnits betydande brister i styrning och ledning av den dagliga verksamheten på akutmottagningen.

Vårdgivaren har också brustit när det gäller att göra riskanalys beträffande konsekvenserna av förflyttning av patienter mellan olika sjukhus vid en ombyggnad.

Ovanstående brister har lett till att patientsäkerheten vid sjukhuset inte alltid har kunnat upprätthållas, enligt IVO.