En stor del av kunskapen om läkemedel kommer från läkemedelsindustrin som utöver att se till folkhälsan drivs av vinstintresse. Statliga myndigheter gör inte tillräckligt för att kompensera läkemedelsföretagens övertag när det gäller information om läkemedel, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande med anledning av den nya rapporten »Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande?«.

Riksrevisionen har i rapporten granskat regeringen, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Dessa myndigheter utgår i arbetet med att granska effekter av och ställa samman information om läkemedel från underlag från läkemedelsindustrin. Underlagen riskerar att framhäva läkemedlens positiva sidor och tona ner säkerhetsproblem, skriver Riksrevisionen.

Läkemedelsverket bör prioritera arbetet med läkemedelssäkerhet högre, skriver Riksrevisionen. I rapporten framgår det att Läkemedelsverket inte granskat fullständiga säkerhetsrapporter under pågående klinisk prövning, att verket under en period endast delvis har handlagt biverkningsrapporter från sjukvård och allmänhet, och att man minskat antalet inspektioner av kliniska prövningar. Verket har också haft svårt att rekrytera och behålla läkare som arbetar som kliniska utredare.

Dessutom har Läkemedelsverket under de senaste åren varit en del av regeringens aktiva innovationsfrämjande läkemedelspolitik. Detta kan innebära en intressekonflikt mellan att värna folkhälsa och att stödja läkemedelsbranschen och göra det svårare för Läkemedelsverket att upprätthålla sin integritet gentemot branschen, enligt rapporten.

Riksrevisionen har också granskat Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering som skriver riktlinjer till hälso- och sjukvården och ställer samman information om läkemedel. För att få ett mer balanserat kunskapsunderlag borde dessa myndigheter i större utsträckning begära att få även opublicerade resultat från läkemedelsföretagen, systematiskt använda information från offentliga register och byta information mellan sig, anser Riksrevisionen.