I dag meddelade regeringen att professor Jens Schollin, pediatriker och tidigare rektor för Örebro universitet, fått i uppdrag att genomföra en översyn och lämna förslag angående läkares specialiseringstjänstgöring.

2011 beslutade regeringen att tillsätta en utredning av läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen. Två år senare presenterades betänkandet »För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning«. Den översyn som nu ska genomföras utgår från de förslag som lämnades i betänkandet och syftar enligt regeringen till att »skapa ett sammanhållet system för läkares utbildning och specialisering«.

– En förnyad läkarutbildning är viktig för vården. Om vi kan åstadkomma den snabbare väg till färdig specialisering som den tidigare utredningen föreslog så vore det ett värdefullt bidrag till vårdens kompetensförsörjning, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i regeringens pressmeddelande.

Uppdraget innebär bland annat att behovet av att införa en obligatorisk introduktion inom ramen för läkares specialisering samt utformningen av denna analyseras, vilket Läkarförbundet och SKL tidigare lyft i en gemensam skrivelse.

– Vi har haft mycket kontakt med departementet under tiden och har arbetat med frågan redan innan utredningen lämnade förslag på en ny grundutbildning. Det vi lyfter fram i remissvaret och har påtalat under tiden är just behovet av att grundutbildning och specialisering måste hänga ihop. Det är den biten som saknas i förslaget och det är det som regeringen nu lyfter fram, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet.

Betänkandet »För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning« innebär bland annat att grundutbildningen förlängs med en termin och att allmäntjänstgöringen tas bort.

– Vi tror att det skulle vara väldigt olyckligt att ta bort AT utan att ersätta den med någonting. Allmäntjänstgöring fyller en viktig funktion idag, eftersom man genom den får en introduktion till hälso- och sjukvård. Det är en sak att man är utbildad inom medicin, men den funktion som AT fyller är just att man får en introduktion i hur sjukvårdsystemet fungerar och det är viktigt för patientsäkerhet och kvalitet. En introduktionstjänstgöring som kommer efter legitimation och inom ramen för men innan vidare specialisering möjliggör att alla får möjlighet att göra den, oberoende om man har läst i Sverige eller annat land, säger Heidi Stensmyren.

Senast den 31 maj 2017 ska uppdraget redovisas.

Läs tidigare artiklar:

Läkarförbundet om nya läkarutbildningen: Introduktionstjänst behövs

Om förslaget till nya läkarutbildningen: SKL vill ha kvar AT tills vidare