– Det är angeläget att medicinska åldersbedömningar genomförs med metoder som är vetenskapliga, så tillförlitliga som möjligt och etiska, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande från regeringskansliet.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Rättsmedicinalverket, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten och andra berörda myndigheter och samordnas med Rättsmedicinalverkets uppdrag som rör medicinska åldersbedömningar.

Socialstyrelsen får tre miljoner kronor för genomförandet under 2016. En delrapport ska lämnas senast 30 april 2017.

Över 35 000 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige år 2015 och antalet väntas ligga fortsatt högt de kommande åren. I många fall har de inga handlingar som styrker deras ålder.

Barn har särskilda rättigheter enligt barnkonventioner och även i brottmålsprocesser är frågan om ålder på brottsmisstänkta central, till exempel i beslut om häktning och påföljd.