Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonsson tog emot priset i går onsdag under den pågående kirurgveckan i Malmö för sin egen och sina två frånvarande kollegers räkning. De fyra läkarna – Matthias Corbascio, docent och överläkare, Thomas Fux, biträdande överläkare, Karl-Henrik Grinnemo, överläkare, och Oscar Simonson, med dr – fick priset med följande motivering:

»Svensk kirurgisk förening vill med detta pris hedra det mod och styrka som du visat som visselblåsare. Genom ditt gedigna arbete och uthållighet har du bidragit till att återskapa ett förtroende för den kirurgiska forskningen. Det är genom utvecklingsarbete och forskning som vetenskapen kan föras framåt och vården utvecklas. Forskningen ska alltid göras med patientens bästa i centrum.«

Priset delades ut i samband med kirurgveckans symposium »Forskningsfusk – ett hot mot kirurgisk forskning?« då, enligt uppgift från föreningen, professor Tone Ikdahl från Radiumhemmet i Oslo reflekterade kring den så kallade Sudbo-saken och beskrev hur en nation tar sig vidare efter en forskningsskandal. Efter detta följde en paneldiskussion med Bo Risberg, Anders Ekbom, Karl-Henrik Grinnemo och Nils Lynöe.

De fyra läkarna belönades tidigare i år med priset Årets visselpipa 2016 av antikorruptionsorganisationen Transparency International Sverige.

Läs även:

De fyra KI-läkarna får visselblåsarpris

Läs om Sudbø-saken här.