Inför årets sommarperiod upplevde Sollefteå sjukhus stora bekymmer med att rekrytera sommarpersonal till den akuta kirurgin, inte minst efter att Inspektionen för vård och omsorg förra året slog fast att olegitimerade läkare inte får arbeta ensamma. Läkarbemanningen lyckades man lösa, men då man inte lyckades bemanna avdelningen med sjuksköterskor tvingades man till slut att stänga verksamheten under sex veckor fram till den 28 augusti.

Redan för några veckor sedan flaggade ansvariga för att det kunde blir svårt att öppna igen, och vid en pressträff i dag, fredag, meddelade tjänstemannaledningen att man nu beslutat förlänga stängningen till den 20 november. En extra ambulans som stationerats i Sollefteå blir kvar och akuta kirurgipatienter ska i stället föras till Sundsvall.

Det är fortsatta problem med att med att bemanna avdelningen med sjuksköterskor som ligger bakom beslutet.

– Man skulle ha behövt bemanna hälften av sjukskötersketjänsterna med hyrpersonal. Det hade inte varit möjligt ut arbetsmiljösynpunkt, och det går inte heller att ta medicinskt ansvar för en sådan situation, sa Leif Israelsson, länsklinikchef för kirurgi, vid pressträffen.

Beskedet att den akuta kirurgin skulle hålla stängt under sommaren kom samtidigt som det stod klart att landstinget skulle lägga ned den akuta ortopedin i Sollefteå. Farhågor har funnits om att verksamheten inte skulle öppna igen, utan att det handlade om en »smygnedläggning« av all akut operation på orten.

Vid presskonferensen framhöll sjukhusdirektören Nina Fållbäck Svensson att det inte handlar om en permanent stängning, och att man fortfarande har uppdrag att bedriva vården på tre sjukhus inom Landstinget Västernorrland.

– Vi kommer att fortsätta vårt rekryteringsarbete under den här perioden. Något beslut att stänga permanent fattar inte vi, utan det är ett politiskt beslut.

Stämningen på presskonferensen, som hade lockat många anställda, var bitvis upprörd. Många menade att man inte lyssnat på de anställda inför beslutet att stänga akutkirurgin och att informationen varit undermålig.