Yvonne Augustin (S), ordförande i Sjukvårdsnämnd Sund. Foto: Jens Christian

Yvonne Augustin (S), ordförande i Sjukvårdsnämnd Sund, kan inte ge några siffror på hur mycket som ska satsas på högre löner och hur det ska fördelas. Det finns ingen kostnadsram, men kostnadsutvecklingen kommer att rapporteras tillbaka till nämnden kontinuerligt. Målet är att kostnaderna för hyrläkarstoppet inte ska överskrida psykiatrins kostnader för hyrläkare som under 2016 annars beräknades till 54 miljoner kronor.

– Egentligen är jag nöjd om vi kan få fast anställda till samma kostnad med alla fördelar det innebär med fast anställda. Det är viktigt att kostnaderna inte skenar, men arbetsmiljöperspektivet och patientperspektivet är viktigare. Vi värnar om den fasta personalen. Det är inte rimligt att de ska arbeta med sämre villkor och högre krav än hyrpersonal.

Tanken är inte att de redan fast anställda ska få ett lönepåslag för att stanna. På vissa platser där det varit särskilt svårt att rekrytera kan dock redan befintligt anställda få ett påslag för att stanna kvar. I Helsingborg och Ängelholm finns redan ett sådant påslag. Även i de östra delarna av Skåne kan man tänka sig »ett bättre löneutfall«, enligt Yvonne Augustin.

Tanken är inte heller att nya fast anställda ska få hyrläkarlönenivåer, men de kommer att få »något högre lön« än de redan anställda.

LT: Kan det bli så att de redan fast anställda har en lönenivå och de nya fast anställda en annan högre? 

– Det kan innebära att nyanställda får högre lön än de som varit anställda över tid.

LT: Men i det lokala varvet bör man väl sedan jämna ut skillnaderna, och det görs väl aldrig genom en lönesänkning?

– Sedan när vi utvärderar kommer vi att titta på löneskillnader. Jag vill ju att de anställda ska ha lön utifrån kompetens, så när perioden är över måste vi ha en löneöversyn, men jag vill inte säga något mer.

Läs tidigare artiklar:

Hyrläkare kan stoppas i psykiatrin

Hyrläkarstopp i Skånes psykiatri

Ur beslutsunderlaget:

»En åtgärd för att behålla och attrahera nya medarbetare är att införa löneåtgärdsprogram. Programmen ska betraktas som en tidsbegränsad åtgärd med syftet att belöna och därmed behålla medarbetare i anställning under den period då vakanser finns på enheten och definieras som utsatt. Utöver löneåtgärdsprogram vidtas även åtgärder för en strategisk kompetensförsörjning och vidareutveckling av den psykiatriska vården i Skåne.«