Som Läkartidningen tidigare berättat innehöll donationsutredningen, som kom i september förra året, flera förslag som ska öka antalet organdonatorer. Bland annat föreslog utredningen att det ska bli tillåtet att lägga patienter i respirator med enda syfte att möjliggöra donation.

Det råder brist på organ i Sverige och förslagen i utredningen uppskattas leda till en fördubbling av antalet donatorer.

Läs mer här:

Utredningsförslag ska ge fler organdonationer