2014 kom Vänsterpartiet och regeringen överens om att införa en stopplag som skulle motverka att driften av fler sjukhus privatiseras. Förbudet skulle enligt överenskommelsen omfatta både universitets- och regionsjukhus.

När nu ett förslag skickas ut på remiss är det dock enligt vad som meddelas bara de sju universitetssjukhusen som ska omfattas av förbudet, som också omfattar möjligheten att splittra upp ett sjukhus och privatisera delar av det. Förslaget syftar enligt Socialdepartementet till att hålla samman universitetssjukhusen och säkerställa att de kan fortsätta fylla sina funktioner inom vård, forskning, utbildning och utvecklingsarbete.

Nyligen meddelade den borgerliga alliansen i Stockholms läns landsting att man ville utreda privatiseringen av ytterligare ett sjukhus vid sidan av S:t Göran. Det handlar om något av sjukhusen Danderyd, Södersjukhuset eller Södertälje. Att privatisera ett universitetssjukhus har inte varit aktuellt, vare sig i Stockholm eller någon annanstans.

Regeringen meddelar också att man skickar ut en remiss om att begränsa möjligheten för patienter med privata sjukförsäkringar att gå före i kön. Inom offentligt finansierad vård ska, enligt förslaget, vård som finansieras av privata sjukförsäkringar bara få ges under förutsättning att det inte strider mot hälso- och sjukvårdslagens prioriteringsprinciper. Detta krav ska också skriva in i avtal med andra vårdgivare som verkar inom exempelvis vårdvalet.