Medicinleverantören Onemed vann 2014 upphandlingen i Stockholms läns landsting för förbrukningsvaror för den kommande femårsperioden. Enligt Onemeds anbud skulle förbrukningsmaterialen kosta 500 miljoner kronor på fem år, vilket var en halv miljard mindre än vad övriga leverantörer som deltog i upphandlingen hade i sina anbud, enligt SVT.

Efter ett år uppgår nu kostnaden för förbrukningsvaror till 465 miljoner, alltså nästan hela den summa som skulle räcka i fem år.

Onemed har enligt avtalet haft två val för varje enskild produkt. Förstahandsvalet ska vara en billigare variant och levereras i 91 procent av fallen. I prislistan som Onemed bifogade i samband med upphandlingen är det stora skillnader i pris mellan första- och andrahandsvalen. För till exempel kompressionsstrumpor kostar förstahandsvalet 100 kronor och andrahandsvalet nästan 6 000 kronor, skriver SVT.

För 2013 uppgick kostnaderna för förbrukningsmaterial till 390 miljoner kronor. När SVT frågar hälso- och sjukvårdsdirektören Barbro Naroskyin om ett bud på 500 miljoner över fem år är rimligt med tanke på vad kostnaderna tidigare uppgått till vill hon inte svara. Hon hänvisar till att det pågår en dialog med Onemed och att landstinget håller på och utreder frågan.

Onemed vill inte kommentera enskilda affärer och avstår från att ställa upp på en intervju för SVT.