Sten Heckscher presenterade utredningen av Karolinska institutet den 5 september. Foto: Gunnar Ask

Den tidigare rektorn för Karolinska institutet (KI), Harriet Wallberg, fick svidande kritik i den externa utredning om KI:s hantering av Macchiarini-ärendet som presenterades på måndagen. Kritiken resulterade i att hon entledigades från sitt uppdrag som universitetskansler vid Universitetkanslerämbetet, UKÄ, samt att hon uppmanades lämna Nobelförsamlingen.

Dagens Nyheters debattsida uttalar sig nu Harriet Wallberg för första gången efter att utredningen presenterats. Där riktar hon kritik tillbaka, både mot utredningen, men även mot utredaren Sten Heckscher.

 – Hon är den som fått hårdast kritik. Jag har förståelse för att hon vill komma till tals. Sedan kan vi diskutera om ett våldsamt angrepp på mig är det fiffigaste sättet, men det är hon som bestämmer vilken väg hon väljer, säger Sten Heckscher.

Harriet Wallberg skriver bland annat i sitt inlägg på DN Debatt att hon följt gängse procedur vid anställningen av Macchiarini. Något Sten Heckscher inte håller med om. 

– Det stämmer inte. Vi har skrivit om hur andra lärosäten bär sig åt vid rekrytering av gästprofessorer. Det vanliga är att göra sakkunnigprövning om personen i fråga inte redan är etablerad professor, eller inte blivit sakkunnigbedömd vid ett trovärdigt universitet. Macchiarini har så vitt vi vet aldrig haft någon fast akademisk tjänst överhuvudtaget. Vad som var känt var att han hade sakkunnigprövats i Florens, och då bedömts som icke kompetent. Harriet Wallbergs argument håller inte.

Vad gäller Harriet Wallbergs uppgifter om att det finns liknande brister på fler lärosäten än KI, kommenterar Sten Heckscher att det är fullt möjligt, men att det inte är det utredningen handlar om. 

– Vi granskar Karolinska institutet och inte alla svenska lärosäten. Och man kan självklart inte utesluta att andra svenska lärosäten också gör saker och ting slarvigare än de borde. Det är fullt tänkbart, men det är inte det som vi har haft i uppdrag att ägna oss åt.

Harriet Wallberg skriver i Dagens Nyheter att det ligger nära till hands att underkänna hela utredningen. Detta mot bakgrund av att det, enligt henne, funnits liknande brister vid rekryteringar på Stockholms universitet där just Sten Heckscher varit styrelseordförande. 

– Det är kålsuparargument som inte har att göra med rekryteringen av Macchiarini. Hon kan ju inte underkänna utredningen mot bakgrund av något som hänt på Stockholms universitet. Logiken imponerar inte.

Harriet Wallberg riktar även kritik mot Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och menar att hon »okritiskt lutat sig mot utredningen« i sitt beslut att entlediga Harriet Wallberg från tjänsten som universitetskansler. Kristian Brangenfeldt, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, säger att ministern känner till Harriet Wallbergs kritik.

 – Vi har tagit del av det här och vi ser i nuläget ingen anledning att göra någon annan bedömning, säger han.