Det är på webbplatsen Väntetider i vården som Sveriges Kommuner och landsting, SKL, månadsvis publicerar data och statistik kring väntetider i vården.

Det är framför allt när det gäller överbeläggningar som Landstinget Sörmland sticker ut i negativ bemärkelse. Tittar man på sommarmånaderna juni, juli och augusti visar siffrorna att Landstinget Sörmland haft mer än tre gånger så många överbeläggningar jämfört med riket som helhet. I snitt handlar det om 15,2 överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser i Sörmland under sommaren, jämfört med 4,3 som genomsnitt för riket.

– Det är en fruktansvärd situation vad gäller vårdplatser i Sörmland. Statistiken bekräftar upplevelsen, säger Elin Karlsson, vice ordförande i Sörmlands läkarförening och specialistläkare i kirurgi vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Vad gör det med arbetsmiljön?

– Det är otroligt stressigt för alla. Den dåliga arbetsmiljön gör att vi förlorar ännu mer personal, säger Elin Karlsson.

Hon menar att ett stort problem är att landstinget haft personalflykt, främst gällande sjuksköterskor. På den punkten får Elin Karlsson medhåll av Fredrik Lundgren (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Landstinget Sörmland.

– Det har att göra med vår brist på sjuksköterskor helt enkelt. Det kan kanske ha att göra med att vi befinner oss i en dynamisk region i närheten av Stockholm, och att vi har ett svårt konkurrensläge när det gäller att rekrytera sjuksköterskor, säger han.

Det allvarliga läget har fått landstinget att agera. På kort sikt har Landstinget Sörmland bland annat höjt lönen för sjuksköterskor som jobbar i dygnet runt-verksamhet med i snitt 3 500 kronor per månad.

– På längre sikt måste vi jobba med saker som förändrade arbetssätt, kortade medelvårdtider, och mycket mer av närvård och mobila team så att patienterna inte kommer in till sjukhus. Framför allt gäller det kroniskt multisjuka äldre som kan behöva en insats. Med ett väl fungerande mobilt team kan man göra det i patientens hem, säger Fredrik Lundgren.

En annan åtgärd som landstinget vidtar är att flytta vårdplatser från vårdplatsenheterna till klinikerna.

– Det är den stora åtgärden, när den nya organisationen träder i kraft den första januari. Vi återgår alltså till klinikbundna vårdplatser från och med nästa år. Det hoppas vi ska ge ett lokalt inflytande och ett ansvarstagande kring det här med vårdplatserna, som ska ge större effekt, säger Fredrik Lundgren.

Den förändringen tror Elin Karlsson kan ge positiva effekter.

– Jag tror att det kan bli bra på många sätt, men det finns också risker. I dagsläget har vi vårdplatskoordinatorer och en övergripande verksamhetschef i beredskap som tar platsdiskussionerna. Det vi fört fram i riskanalysen är att vi är rädda att det blir som för ett antal år sedan, att bakjourerna sitter och ägnar nästan hela arbetspass åt att förhandla om platser. Där hoppas jag inte att vi hamnar. Men det kan ge möjlighet att ha fortbildning, att få en vi-känsla, och att kunna utveckla sjukvården när ansvaret förs tillbaka till klinikerna.

Elin Karlsson vill också poängtera att de höga överbeläggningssiffrorna inte bara varit ett fenomen under sommaren.

– I Sörmland är det inte bara sommaren som varit tuff utan vi har egentligen legat högt i statistiken hela året. Hösten har hittills inte varit bättre än sommaren. Det är dystert men vi hoppas att det blir förändringar.

Hur ska man komma tillrätta med antalet överbeläggningar?

– Jag tycker att man måste börja lyssna på medarbetarna. Det finns väldigt mycket idéer hos läkarna, sjuksköterskorna och undersköterskorna, men jag anser inte att man tagit tillvara de idéer som funnits för att förbättra arbetsmiljön. Min upplevelse är att det under lång tid varit väldigt toppstyrt, och att det ibland verkat gå prestige i beslut som inte varit bra för arbetsmiljön eller för vårdplatsläget. Då har det varit väldigt svårt att få den högsta ledningen att backa.

Läs mer och ta del av SKL:s statistik på vantetider.se.

Tidigare artiklar:

Överbeläggningarna ökade under första halvåret

»Man känner sig maktlös inför situationen«

»Stora problem kräver nytänkande»

Överbeläggningar och utlokaliserade patienter under sommaren

Siffrorna anger antalet överbeläggningar respektive antalet utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser.

Överbeläggning i riket:

Juni: 4

Juli: 4,6

Aug: 4,4

Snitt: 4,3

Överbeläggning i Landstinget Sörmland:

Juni: 12

Juli: 16,2

Aug: 17,4

Snitt: 15,2

Utlokaliserade patienter i riket:

Juni: 1,4

Juli: 1,9

Aug: 1,6

Snitt: 1,6

Utlokaliserade patienter i Landstinget Sörmland:

Juni: 2,9

Juli: 2,7

Aug: 2,4

Snitt: 2,7

Källa: SKL/www.vantetider.se