Offentligt anställda kan i dag lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Nu föreslår regeringen att samma rätt även ska gälla anställda i privat driven verksamhet inom skola, vård och omsorg, som i någon del är offentligt finansierad.

– Verksamhet som finansieras av våra gemensamma skattepengar ska vara trygg och hålla hög kvalitet. Anställda och uppdragstagare måste därför kunna påtala när de upptäcker missförhållanden, utan att vara rädda för att drabbas av repressalier. Ett stärkt meddelarskydd bidrar till en sådan trygghet och förbättrar insynen i verksamheterna, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

I skyddet ingår också ett förbud för den som driver verksamheten mot att efterforska vem som lämnat ut uppgifterna samt att utsätta personen för negativa åtgärder. Skyddet begränsas dock av regler om tystnadsplikt och lagen medför inte någon rätt att lämna ut handlingar.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och vänsterpartiet och lagen väntas träda i kraft den 1 april 2017.

Regeringen utreder även ett stärkt meddelarskydd inom andra områden än just skola, vård och omsorg som drivs i privat regi. Det uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2017.

Läs tidigare artiklar:

Meddelarskydd i privat utförd offentlig verksamhet utreds igen

Ny lag föreslås ge privatanställda meddelarskydd