– Jag tror att alla politiker inom SKL, oavsett bakgrund, har tagit intryck av diskussionen och inte minst av Göran Stiernstedts utredning, som vi var väldigt positiva till i vårt svar. Jag tror att alla delar uppfattningen att
vi borde förstärka primärvården, och inte minst läkarnas roll som ju är central i det sammanhanget, säger Dag Larsson till Läkartidningen.

Inom SKL är man dock tveksam till att definiera primärvårdens uppdrag i lag, vilket föreslogs i »Effektiv vård« och vilket Läkarförbundet och andra läkarorganisationer driver. Man vill hellre se ett »handslag« mellan landsting, kommuner och professioner. Ett arbete har precis inletts med att ta fram en vård- och omsorgspolitisk vision som tanken är att alla landsting och regioner ska ställa sig bakom.

– Man måste ha ett system som medborgarna känner igen sig i, därför är det en poäng att bygga en nationell vision så att folk förstår hur vårdapparaten är tänkt att fungera. Men den måste inrymma en sådan flexibilitet att du kan bygga en primärvård på Södermalm i Stockholm som ser väldigt annorlunda ut än den man bygger i Dorotea, och det är den stora fördelen med att slippa en statlig lag som ska reglera detta.

Vad gäller det konkreta innehållet i en sådan vision menar Dag Larsson, precis som många andra, att det finns mycket att lära av hur primärvården är organiserad i de nordiska grannländerna. Något som han blivit alltmer positiv till är den norska modellen där man listar sig på läkaren och inte på vårdcentralen.

– Jag ser det som en mycket intressant modell att titta på. Sedan finns det ju poänger med vårdcentraler där man samlar ihop lite olika resurser, men jag tror absolut att det går att kombinera med ett system där man listar sig på läkare.

Cecilia Widegren, socialpolitisk talesperson för Moderaterna, säger att partiet delar Göran Stiernstedts uppfattning att primärvården behöver stärkas – fast man talar hellre om »den nära vården« för att betona att det handlar om mer än det som sker inom vårdcentralens fyra väggar. Hon berättar att partiet i slutet av september kommer att lägga en sjukvårdspolitisk motion där man bland annat kommer att föreslå att man ser över resursfördelningen mellan olika nivåer, ersättningssystemen och möjligheterna att föra ut mer specialistvård från sjukhusen.

Moderaterna vill även stärka den nationella styrningen över hälso- och sjukvården och införa en övergripande, styrande princip att vård i första hand ska ges i den öppna nära vården.

– Vi kommer att föreslå att man skyndsamt ser över och formulerar en nationell definition av den framtida nära vården, hur den ska skötas och vad den ska innehålla, säger Cecilia Widegren.

När det gäller konkreta frågor, som exempelvis möjligheten att lista sig på läkare, är det inget Moderaterna i nuläget tagit ställning till.

– Men vi kommer att skriva att man bör titta på de goda exemplen från Norge och Danmark.

Med motionen hoppas M sätta press på regeringen, som enligt Cecilia Widegren hittills mest »talat vackert om olika utredningar«.

– Vi måste hitta en långsiktig strategi för vården, inte minst för den nära vården som blöder så mycket i dag, den måste få hopp både kort- och långsiktigt. Och då måste det komma upp ett antal skarpa förslag, för sedan när man fattar beslut tar det ju enormt lång tid innan det verkligen blir något.

Läs även:

Hoppet om en primärvårdsreform växer

Hälso- och sjukvårdsministern: Primärvården behöver få en större roll