Det var i somras som Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz begärde att mannen inte skulle tillåtas fortsätta sina studier på läkarprogrammet efter avtjänat straff.

Studenten dömdes, enligt Sydsvenskan, i april 2015 till nio månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning.

I den skriftliga anmälan till Högskolans avskiljandenämnd skrev rektorn att mannen gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och att det fanns en påtaglig risk att han skulle kunna skada en annan person under utbildningen.

Högskolans avskiljandenämnd slår nu fast att nio månaders fängelse inte är grund nog för att avskilja studenten från utbildningen.

På frågan om kriterierna för avskiljande för studenter på just läkarutbildningen borde vara strängare än för andra utbildningar säger Torbjörn von Schantz till Sydsvenskan:

– Det är möjligt, det är ju ett speciellt yrke, läkaryrket. Men det är ju inte säkert att han kommer att bli läkare även om han får gå utbildningen, det är ju i slutändan Socialstyrelsen som beslutar om läkarlegitimation.

Beslutet i avskiljandenämnden kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, men enligt Torbjön von Schantz kommer universitetet inte att överklaga det aktuella beslutet.

Läs också:

Barnporrbrott var inte tillräckligt allvarligt för att stänga av student

Alkoholmissbruk kan leda till avstängning

En student kan avskiljas från sin högskoleutbildning om personen lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika, eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Dessutom måste det finnas en påtaglig risk att personen kan skada en annan person, eller värdefull egendom, under utbildningen. Ett beslut om avskiljande innebär att studenten tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen. Som regel får studenten inte heller antas till högskoleutbildning av samma slag vid andra lärosäten.

Källa: Högskolans avskiljandenämnd/han.se