Som vi tidigare berättat föreslog indelningskommittén, som har i uppdrag att utreda en ny regionindelning, i ett delbetänkande i juni i år en ny indelning av län och landsting.

Förslaget innebär i sin första del ändrad regionindelning i tre fall:

  • De fyra nordligaste länen – Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län – ska bilda Norrlands län.
  • Gävleborgs, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Dalarnas län föreslås bilda Svealands län.
  • Värmland län föreslås ingå i Västra Götalands län.

Eftersom det enligt kommittén finns acceptans för dessa förändringar kan de träda i kraft 1 januari 2018 när det gäller länen och 1 januari 2019 när det gäller landstingen. 

I dag är sista dagen för remissinstanserna att lämna synpunkter, och de flesta berörda kommuner och landsting som ska ingå i blivande Svealands län är positiva. Av de närmare 70 kommuner och landsting som planeras ingå i ett Storsvealand säger 49 ja, enligt Sveriges Radio.

– Vi ser detta som en förutsättning att bedriva verksamhet, exempelvis sjukvård, men vi ser också fördelarna som Skåne och Västra Götaland fått och att de flyttat fram sina positioner, säger socialdemokraten Börje Wennberg, ordförande i landstingsstyrelsen i Uppsala län, till Sveriges Radio.

I Södermanland är rösterna mer kritiska. Flera remissinstanser påpekar den bristande folkliga förankringen för förslaget, enligt P4 Sörmland.

Liberalernas gruppledare i Katrineholm, oppositionsrådet Ewa Callhammar, tycker att beslut ska tas efter ett allmänt val:

– Då får folket välja. Tycker man att det ska vara en Svealandsregion då får vi acceptera det. Tycker man inte det, då måste man också backa. Nu försöker man ta det här mellan två val, och det är inte demokratiskt, säger Ewa Callhammar till P4 Sörmland.

Länsstyrelsen i Jämtland avstyrker förslaget på Norrlands län. Enligt remissvaret saknas fakta om länsstyrelsernas roll i den föreslagna nya indelningen och den enormt stora ytan riskerar att leda till stora skillnader inom regionen, enligt P4 Jämtland. Även Länsstyrelsen i Västerbotten säger nej. Länsstyrelsen skriver att det saknas en genomtänkt idé om den framtida ansvarsfördelningen mellan kommunal, regional och statlig nivå. Länsstyrelsen skriver också att det saknas folklig förankring för en regionalisering i norra Sverige, enligt Norran.