Som Läkartidningen tidigare berättat är en av nyheterna på Nya Karolinska Solna att alla patienter ska vårdas i enkelrum. Detta är också en av de saker som läkarföreningen vid Karolinska universitetssjukhuset uttryckt oro för:

– Det behövs fler för att bemanna när vi har enkelrum, och vi har inte mer personal, har läkarföreningens ordförande Yvonne Dellmark sagt till Läkartidningen.

Nu uppger Dagens Nyheter att bemanningsproblemen lett till att man beslutat sig för att bygga om på barnintensiven, för att skapa förbindelser mellan rummen parvis.

– För att bemanna enkelrum krävs fler sjuksköterskor än vi har i dag. Barn behöver att det är någon på plats, och som lokalerna är utformade nu klarar vi inte det, säger Svante Norgren, chef för Tema barn- och kvinnosjukvård.

För tillfället har Karolinska universitetssjukhuset mellan åtta och tio intensivvårdsplatser för barn öppna. Planen för Nya Karolinska Solna har varit att utöka antalet platser till 15, men det skulle enligt Dagens Nyheter kräva betydligt fler intensivvårdssjuksköterskor än vad som finns i dag. I stället läggs fokus på att behålla samma antal vårdplatser som hittills. 

– Vi kommer att ha minst samma antal platser som i dag. Det är viktigt, säger Svante Norgren.

Även andra delar av barnsjukvården kommer att tvingas till ombyggnad, bland annat barnuppvaket där öppningar ska tas upp i väggarna mellan salarna. Dagens Nyheter uppger att prislappen för att flytta en vägg uppgår till 375 000 kronor.