Sollefteå sjukhus. Foto: Inger Eldeklint

Beslutet föregicks av en långdragen debatt i landstingsfullmäktige. Med siffrorna 39 ledamöter för och 36 emot fattades dock det slutgiltiga beslutet som innebär att BB och den slutna kvinnosjukvården försvinner från Sollefteå sjukhus. 

– Det är ett jättesvårt beslut att ta med många bottnar. Det känns bra att ta ett beslut för att få en ekonomi i balans med bibehållen patientsäkerhet, men jag har stor förståelse och respekt för dem som är oroliga och bekymrade, säger Jan-Olov Häggström (S), vice ordförande i landstingsstyrelsen till P4 Västernorrland.

Enligt P4 Västernorrland berörs cirka 350 förlossningar och 300 operationer av beslutet. Landstinget Västernorrland räknar med att spara omkring 15 miljoner kronor per år på nedläggningen.

Som Läkartidningen rapporterat har landstingsfullmäktige i Västernorrland sedan tidigare dessutom beslutat att flytta den akuta ortopedin från Sollefteå sjukhus till Örnsköldsvik.