– Det finns en utbredd uppfattning att många primärvårdspatienter söker på akuten, men vare sig ändring av patientavgifter eller ändrade öppettider på vårdcentraler kommer att påverka de problem som finns på akutmottagningarna. Möjligen kan vi styra om ett litet antal mindre sjuka patienter, säger Örjan von Walter, distriktsläkare och ledamot i styrelsen för läkarföreningen.

Längre öppettider på vårdcentralerna har provats förr och då inte varit någon succé, enligt honom.

– Det har inte lett till någon tillströmning av patienter på kvällstid. Vi har god tillgänglighet på dagtid, 95 procent får tid inom sju dagar och de akut sjuka får tid samma dag. Längre öppettider ökar inte tillgängligheten eftersom våra resurser är desamma. Kvällspersonal blir då lediga under kontorstid i stället.

Läkarföreningen har tidigare kommenterat förslaget med att det blir svårt att klara de utökade öppettiderna, eftersom det är brist på läkare inom primärvården.

– Det finns ingen vårdcentral som har en komplett läkarstab, utan vi går runt med korttidsvikarier nästan överallt. Kvällsöppna vårdcentraler är inte heller något bra rekryteringsargument, säger Örjan von Walter.

Läkarföreningen är också kritisk till hur förslaget hanterats.

– Det här kom upp som ett ärende på ett extra centralt verksamhetsråd. Det har inte tagits upp tidigare, vi har inte heller sett någon konsekvensbedömning eller riskbedömning. Vi tycker att det här är en arbetsmiljöfråga och vi hade gärna diskuterat detta för att få reda på vad man vill uppnå. Det är optimistiskt att hoppas att dessa ändringar kan minska belastningen på sjukhusets akutmottagning. Bedömningen är att den pressade situationen löses bäst med fler öppna vårdplatser.

Läs tidigare artikel

Gratis primärvård ska avlasta akutmottagningarna