Kiruna sjukhus är Sveriges nordligaste. Foto: Anders Alm

Förslaget innebär enligt ett pressmeddelande bland annat att Sunderby sjukhus i Luleå och Gällivare sjukhus blir länssjukhus och sjukhusen i Kiruna, Piteå och Kalix blir närsjukhus.

Kiruna och Kalix mister intensivvårdsplatserna, förutom platserna för hjärtintensivvård. Narkosläkare och röntgenläkare försvinner från Kalix och Kiruna. Röntgenbilder kommer att granskas vid andra sjukhus i länet.

Akut omhändertagande ska erbjudas vid samtliga sjukhus.

Vad förslaget kommer att innebära för personalen på sjukhusen i Kalix och Kiruna kan inte landstingsdirektören Veronica Sundström uttala sig om ännu. Hon säger till Sveriges Radio Norrbotten att det i första hand handlar om att minimera antalet vikarier och inhyrd personal.

Förslaget behandlas av landstingsstyrelsen den 26 oktober. Under hösten ska konsekvenserna för patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi analyseras. De slutliga besluten om förändringarna kommer att fattas löpande fram till sommaren 2017.

Robert Svartholm, ordförande i Norrbottens läkarförening, är inte förvånad över sparförslaget.

– De besparingsbeslut som redan är fattade är ju inte tillfyllest för att få ekonomin i balans, så vi är från läkarföreningen inte förvånade att det kommer ytterligare åtgärder. Röntgen och intensivvården går runt med stafettläkare, det har man inte klarat av att driva med ordinarie bemanning. 

– Det är ju sällanvården som nu ska centraliseras i enlighet med gamla beslut. Sedan återstår det att se om man sparar några pengar på det. Det är svårt att se att detta är bra, men man måste ju dra ner på något om man inte har pengar att driva verksamheten. Vi fick en skattehöjning i vintras, men den har bara tillfälligtvis fyllt på kassan, säger han.

Han anser att landstinget nu får betala för gamla synder.

– Det är mångåriga försummelser på arbetsmiljösidan, det är brist på fortbildning och karriärvägar som gjort att man fastnar i hyrläkarberoendet. Läkare väljer att inte ha fast anställning utan bor söderöver och kommer och jobbar hos oss emellanåt. Vad det kostar i uteblivna skatteintäkter när man flyttar högavlönade personer från Kiruna söderut övergår min förmåga att räkna ut, men det är svindlande summor. 

Landstinget skulle kunna spara på andra saker, enligt honom.

– Den föreslagna regionaliseringen uppges spara 100–200 miljoner på landstingets administration, som är väldigt stor, och det sparbetinget kan man göra oberoende av regionaliseringen. Sedan är vårt IT-system väldigt ineffektivt. Vi tycker att man ska börja där. 

Läs mer

NSD: Landstingsdirektören om nya krispaketet

Sveriges Radio: Läkare och intensivvård försvinner i Kalix och Kiruna