Lena Micko, ordförande i SKL:s styrelse. Foto: Rickard L Eriksson

Indelningskommittén föreslår i sitt delbetänkande att dagens landsting och län tas bort och att landet delas in i sex regioner, varav de tre första länen 1 januari 2018 och de nya landstingen året därpå, 1 januari 2019, efter nästa val. I slutbetänkandet, som kommer nästa år, ska kommittén föreslå indelningen av de övriga tre regionerna. SKL anser att de nya länen och landstingen ska bildas samtidigt 1 januari 2019.

Sex jämnstora regioner skapar förutsättningar för att utveckla Sverige med jobb och tillväxt från norr till söder och ge en jämlik vård till hela befolkningen, skriver SKL i sitt remissvar. SKL tar dock inte ställning till den exakta indelningen i nya regioner.

SKL skriver att Sverige står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och ett nytt sjukdomspanorama där kroniska sjukdomar dominerar, samtidigt som den medicinska och tekniska utvecklingen är snabb. Större regioner har bättre förutsättning att hantera dessa kommande utmaningar.  

Att statliga myndigheter får samma indelning som landstingen är viktigt, betonar SKL, för att underlätta samarbete mellan myndigheter och folkvalda regioner. Ett samarbete som i dag hämmas av olika regional indelning.

– Med samma geografi ges möjlighet till en sammanhållen planering av offentliga verksamheter, säger Lena Micko (S), ordförande för SKL.

De nya regionerna kommer att ha ett övergångsstyre under lång tid, och SKL betonar vikten av att konsekvenserna av detta förtydligas.

Färre regioner ger också förutsättningar för att decentralisera politiskt ansvar och uppgifter från nationell nivå till regionerna.

Sex av ledamöterna i SKL:s styrelse – Liberalernas ledamot samt fem av sex moderata ledamöter – lämnade personliga reservationer till SKL:s yttrande.

Läs mer:

SKL:s yttrande

Läkarförbundet om förslaget till ny regionindelning: »Konsekvenserna för vården inte tillräckligt utredda«

Läkarförbundets yttrande

Flest positiva svar till ny Svealandsregion

Tre nya regioner föreslås 2019