Som Läkartidningen tidigare har berättat stängdes en läkare vid ortopedkliniken på Skaraborgs sjukhus i Skövde av från sitt arbete i början av september. Skälet var en pågående utredning mot läkaren, som initierats efter att två av läkarens kollegor lämnat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om misstänkt felbehandling i 49 fall.

I väntan på IVO:s granskning valde sjukhuset att tillsätta en egen utredning under ledning av Olle Svensson, professor vid Umeå universitet. Det var utifrån preliminära resultat från den utredningen som sjukhusledningen fattade beslutet att stänga av läkaren en månad. Denna avstängning förlängs nu med ytterligare en månad, uppger Sveriges Radios P4 Skaraborg.

Olle Svensson fick uppdraget att utreda händelserna vid sjukhuset av chefläkare Marga Brisman i februari i år. P4 Skaraborg har gått igenom hela mejlväxlingen mellan dem och funnit att de i vissa fall skött korrespondensen via privata mejladresser. Det innebär att de berörda e-postmeddelandena inte blir offentliga handlingar.

Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, säger till Dagens Medicin att det sannolikt inte innebär något lagbrott att använda privat e-post.

– Men det är klart, att medvetet kringgå offentlighetsprincipen ser inte bra ut. Det är svårt att se att de bryter mot regler, men det är andemeningen i Tryckfrihetsförordningen de bryter emot, säger hon.

Såväl Olle Svensson som Marga Brisman förnekar att de haft någon privat kommunikation om själva utredningen.