Bakgrunden är att två kollegor till läkaren gjorde en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, där de hävdade att läkaren använt den så kallade Ilizarov-metoden på ett felaktigt sätt. I väntan på IVO:s svar initierade sjukhuset en egen granskning som bland annat kom fram till att Ilizarov-metoden använts på alltför vida indikationer. Utredningen konstaterade att bristerna lett till 37 fall av vårdskada.

Mot bakgrund av preliminära uppgifter i granskningen fattade sjukhuset beslutet att stänga av läkaren från arbetet från och med den 8 september i år.

Avstängningen förlängdes i början av oktober, men nu bekräftar sjukhuset att läkaren i dag onsdag gjort sin första arbetsdag efter avstängningen. Läkaren kommer dock inte tillbaka till sin tidigare tjänst vid ortopedkliniken, utan ska i stället arbeta vid sjukhusets enhet för forskning och utveckling.

– Han kommer att arbeta vid FoU-enheten, där han tidigare varit verksam, säger Skaraborgs sjukhus kommunikationschef Michael Malmborg.

Frågan om varför läkaren inte får komma tillbaka till sin tidigare tjänst kan Michael Malmborg inte svara på, utan hänvisar till sjukhusdirektören Jörgen Thorn som ansvarar för frågor om avstängning och återinträde i tjänst. I ett mejlsvar till Läkartidningen skriver Jörgen Thorn:

»Läkaren har tidigare haft arbetsuppgifter vid FoU med vissa uppdrag så detta är en naturlig start för återgång i arbete.«

På frågorna om hur lång tid läkaren ska arbeta på FoU-enheten, hur möjligheterna ser ut för läkaren att återvända till sin gamla tjänst samt om sjukhusdirektören ser några risker med att läkaren kommer tillbaka dit, ger Jörgen Thorn med ett och samma svar:

»Vi har valt att inleda läkarens återgång till arbete på det nu aktuella sättet. Nästa steg i processen har vi inga kommentarer kring. Nu är vi fokuserade på att läkaren ska kunna komma tillbaka i tjänst för Skaraborgs sjukhus.«

Lars Olén, ledamot och tidigare ordförande i Skaraborgs läkarförening tycker att det är ett steg åt rätt håll att läkaren nu får komma tillbaka till sjukhuset.

– Jag kan säga som så att det är väldigt positivt för honom att han kommer i arbete. Uppenbarligen har arbetsgivaren valt ett arbete vid sidan om till att börja med. Men hela processen väntar på att IVO ska bli färdiga med sitt arbete.

I samband med att den externa granskningen av fallet presenterades gav den berörda läkaren en egen kommentar i frågan. I ett mejl, som bland annat skickades till P4 Skaraborg, skrev läkaren: »Enligt mig är den externa granskningen som nu utförts direkt missvisande och borde ha inväntat den pågående IVO-utredning som jag redan lämnat ett detaljerat svar till. Jag hävdar att den här så kallade externa granskningen är dåligt utförd, osaklig och inte alls objektiv.«

Tidigare artiklar:

Ilizarov-anmälare misstänkta för dataintrång

Läkare avstängd efter ifrågastt behandling