Beslutet har föregåtts av en flera år lång debatt, men till slut enades flera partier i en bred politisk överenskommelse. Den innebär att det under en fyra år lång försöksperiod ska vara möjligt för läkare att skriva ut medicinsk cannabis. Därefter ska försöket utvärderas.

– Det väsentliga för mig som hälsominister är att patientsäkerheten är i sin ordning, säger hälsominister Sophie Løhde i en skriftlig kommentar enligt danska TV2.

Ett av målen med det fyraåriga försöksprojektet är att patienter som i dag medicinerar sig själva med illegala droger ska kunna behandlas under lagliga och kontrollerade former.

Danska läkarförbundet är däremot inte inte positiva till beslutet.

– Det är bekymrande att vi har en situation där politikerna har lagstiftat fram att medicinsk cannabis är ett läkemedel, och kringgått den normala modellen för godkännande som bygger på att det ska finnas en dokumenterad effekt, säger Läkarförbundets ordförande Andreas Rudkjøbing i en kommentar till tidningen Berlingske.

Läs också:

Läkare vill vårda med marijuana