I augusti 2015 köpte Karolinska universitetssjukhuset in en autofrys, en frys för förvaring av biologiska prov. Upphandlingen, som gjordes i samband med omvandlingen av biobanksverksamheten i Stockholms läns landsting, annonserades aldrig ut – enligt Karolinska universitetssjukhuset helt i enlighet med de undantagsbestämmelser som finns för direktupphandling. Dessa träder i kraft då det inte finns någon annan leverantör som kan erbjuda samma produkt eller tjänst.

Men Konkurrensverket ansåg att det fanns andra leverantörer som kunde erbjuda motsvarande produkter och drog Stockholms läns landsting inför Förvaltningsrätten. I sitt yrkande skriver Konkurrensverket att otillåtna direktupphandlingar av detta slag är ett upprepat beteende av Stockholms läns landsting, och kräver att landstinget ska betala en upphandlingsskadeavgift om 200 000 kronor.

Förvaltningsrätten går på Konkurrensverkets linje. Otillåten direktupphandling är en av de mest allvarliga överträdelserna inom upphandlingsområdet, konstaterar Förvaltningsrätten, som inte finner några skäl för att sätta upphandlingsskadeavgiften till en lägre summa än vad Konkurrensverket har begärt.

Domen är ännu ett exempel på problem avseende upphandlingar i Stockholms läns landsting. Så sent som igår presenterades en utredning av omständigheterna kring det uppmärksammade avtalet mellan Stockholms läns landsting och företaget Onemed, som konstaterade att landstinget behöver förbättra sitt arbete när det gäller upphandlingar.

Läs också:

Karolinska kan få böta för otillåten upphandling