Som Läkartidningen tidigare berättat fick Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg kritik i en utredning som gällde fyra fall där stamcellsbehandlade organ använts vid operationer under 2011 och 2012. Utredningen leddes av professor emeritus Bengt Gerdin, som tidigare även granskat kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet vid Karolinska institutet.

Kritiken mot Sahlgrenska bestod bland annat i att man inte sökt tillstånd för vare sig tillverkning av stamcellsbehandlade transplantat eller för att ge en patient substanser som inte var registrerade läkemedel. Dessa åtgärder var enligt utredningen att likställa med forskning. Därför skulle behandlingarna ha krävt ett godkännande av regional etikprövningsnämnd. Dessutom hittades brister i dokumentationen.

Nu kräver Christian Munthe, professor i praktisk filosofi och ledamot i Svenska läkaresällskapets etikdelegation, att Sahlgrenska ska lämna in granskningen till polisen.

– Ett landsting kan inte ägna sig åt att mörka möjlig allvarlig brottslighet, säger han till GP och fortsätter:

– Med den hittillsvarande passiviteten riskerar Sahlgrenska att få sin egen Macchiarini-skandal. Ansvaret att göra en anmälan ligger i första hand på de ansvariga institutionerna. Men om sjukhuset fortsätter att vara passivt då kommer jag att anmäla.

I samband med att utredningen presenterades i slutet av september ansåg utredaren Bengt Gerdin att det dock fanns avgörande skillnader mellan fallen på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Macchiarini-affären. Bland annat att Sahlgrenska haft svårt sjuka patienter i sin egen vård.

– Det ena är att det var deras egna patienter och det andra är att det fanns donerad vävnad i botten, som man sedan satte på patientens egna celler på. Det är säkerhetsregelverken kring dessa som inte var uppfyllda, kan man säga. Men Macchiarini använde nytt, fullständigt okänt material, och rekryterade patienter från hela världen för att komma hit och bli hans försökskaniner. Sedan ljög han i de vetenskapliga artiklarna. Jag har inte hittat någon lögn eller något tokigt i detta fall, förutom att det finns formfel, sa Bengt Gerdin i en kommentar till Läkartidningen då.

Lars Grip, FoUU-direktör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, håller inte med om Christian Munthes krav på att bristerna borde anmälas till polisen.

– Det får stå för honom. Jag delar inte den uppfattningen, säger han till GP.

Enligt GP har Sahlgrenska sett till att inga fler operationer av den här typen genomförts efter 2012, och Lars Grip säger vidare att det kommer att krävas djurförsök innan operationer av samma typ kan bli aktuella igen. På GP:s fråga om det vidtagits några åtgärder mot de forskare och läkare som utfört operationerna svarar han:

– Nej. Vi har övervägt olika åtgärder men om man läser Gerdin-rapporten står det klart att det fanns förmildrande omständigheter, även i etikprövningsfrågorna – praxis har varierat. Vi har påtalat vad som gäller, bland annat att skriftliga tillstånd alltid ska finnas, och anser att det är tillfyllest.

Tidigare artiklar:

Sahlgrenska kritiseras i en extern utredning