För första gången finns det tillförlitlig rikstäckande statistik på hur många barn med uppgivenhetssyndrom som behandlats i Sverige, uppger Sveriges Radios Ekoredaktion.

Enligt Socialstyrelsen vårdades förra året 64 personer som hade uppgivenhetssyndrom som huvuddiagnos. 58 av dem var under 18 år.

Därtill har ytterligare 97 personer utan svenskt personnummer behandlats för uppgivenhetssyndrom. Här är statistiken dock mindre tillförlitlig, då några av dessa kan ha fått ett personnummer under mätperioden och därmed registrerats två gånger.

Anders Jacobsson, kvalitetsansvarig för Socialstyrelsens patientregister, säger till Ekot att siffran sannolikt är högre i verkligheten.

– Det vi kan säga är att om det finns en osäkerhet, så handlar det om en underrapportering. Antingen att vårdkontakter inte rapporteras. Det andra kvalitetsproblemet är att vi har vårdkontakter som inte diagnoskodas på ett korrekt sätt.

Diagnoskoden för uppgivenhetssyndrom är ganska ny, säger Anders Jacobsson, varför risken finns att kunskapen om den inte har slagit igenom ute i verksamheterna.

– Så om det finns något fel i siffrorna så är det alltså att de är lägre än de är i verkligheten, säger han till Ekot.

Läs mer:

Barn med uppgivenhetssyndrom behöver läkarintyg omgående

Apatiska barn finns och de har rätt till vård

Klargörande konferens om barn med uppgivenhetssymtom

Apatiska barn – var står vetenskapen i dag?