Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. Foto: Rickard Eriksson

En begränsning av vinsterna till motsvarande statslåneräntan plus sju procent av det operativa kapitalet. Det var, som väntat, huvudbudskapet i den utredning om vinster i välfärden som regeringens utredare Ilmar Reepalu presenterade i dag. 

Enligt utredningen leder ett sådant vinsttak till att miljardbelopp stannar kvar och förstärker verksamheterna i välfärden varje år, i stället för att plockas ut som vinst av ägarna.

Förslaget avvisas dock kraftfullt av Sveriges läkarförbund. I ett pressmeddelande skriver ordförande Heidi Stensmyren att en sådan vinstbegränsning riskerar att leda till att vårdföretag avvecklas – framför allt mindre, läkarledda verksamheter som redan från början har ett begränsat kapital. 

»Det finns inget motsatsförhållande mellan vinst och kvalitet«, skriver Heidi Stensmyren och fortsätter:

»För att kunna utveckla sin verksamhet behövs en vinst som gör det möjligt att investera och utveckla vården. Frågan är inte i första rummet hur mycket det kostar, utan hur mycket kvalitet och vård varje satsad skattekrona ger, oavsett om den utförs i offentlig eller privat regi.«

Även arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna riktar kritik mot utredningens förslag. Håkan Tenelius, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna, kallar i ett pressmeddelande förslaget ett »frontalangrepp på människors möjlighet att välja vård och omsorg, och för företagens möjlighet att bidra till vårdens utveckling«.

Sveriges Kommuner och landsting, SKL, är försiktigare i sina kommentarer och hänvisar till kommande remissvar. SKL:s orförande Lena Micko säger dock i ett pressmeddelande att det är viktigt att de gemensamma resurserna används på bästa möjliga sätt för medborgarna.

– Det behöver dessutom vara transparent och tydligt för alla hur pengarna används, säger Lena Micko.