Den 8 november ska regeringens utredare Ilmar Reepalu presentera förslag på ett nytt regelverk för den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster. Det gäller främst privata bolag inom vård, skola och omsorg som på olika sätt finansieras av skattemedel.

En av de mest uppmärksammande delarna i utredningen är diskussionen huruvida ett tak ska sättas för hur stora vinster de privata välfärdsbolagen får ta ut. Nu erfar SVT att ett sådant tak kommer att föreslås, och att det kommer att sättas till sju procent på investerat kapital plus statslåneränta. Vinsttaket ska enligt SVT gälla alla former av bolagskonstruktioner.

Målet med en begränsning av vinstuttag är att pengar som i dag går till vinst, i stället ska föras tillbaka till verksamheterna. Företrädare för de privata välfärdsbolagen är starkt kritiska till en sådan modell, då den enligt dem riskerar att slå ut flera privata aktörer och därmed minska valfriheten inom vård och skola.

Enligt en rundringning som Sveriges Radio gjort är det dock få som tror att ett vinsttak blir verklighet. Henrik Brehmer, informationsdirektör på Capio, säger till Ekonomiekot att han inte tror att ett sådant förslag är politiskt möjligt och Fredrik Gren, vd för Ambea som bland annat verkar inom äldreomsorg och missbruksvård, kallar det orealistiskt:

– Det tycks inte finnas någon majoritet i riksdagen för en lagstiftning som skulle motverka den valfriheten, säger han till Ekonomiekot.

Läs tidigare artiklar:

Ilmar Reepalu ska utreda vinster i välfärden

Vinsttak på åtta procent förs fram