I tisdags rapporterade personalen om problem med att utlösa ett larm vid en larmpanel. Sjukhusledningen beskriver händelsen som mycket allvarlig, och chefläkaren har beslutat att göra en Lex Maria-anmälan.

Enligt Dagens Nyheter rörde det sig om en allvarligt sjuk patient. Patientens telemetrilarm utlöstes, men när vårdlaget skulle larma på fler kollegor fungerade larmet inte. Personalen fick i stället larma via telefonväxeln.

Problemen har fortsatt sedan i tisdags. De senaste dygnen har larmpanelerna krånglat ett flertal gånger. Nu har en så kallad taskforce skapats, med uppgift att lösa de tekniska problemen i den nya sjukhusbyggnaden.

Planen var egentligen att trappa upp antalet patienter på hjärtintensiven. Nu väljer NKS i stället att minska platserna från 12 till 8.

Karolinska universitetssjukhuset får också intern kritik för att personalens möjligheter att betygsätta sjukhusledningen har tagits bort ur den nya medarbetarenkäten, rapporterar Svenska Dagbladet. I enkäten går det endast att betygsätta sin närmaste chef. Läkarföreningen har protesterat mot detta. Tidigare har de fackliga organisationerna och Stockholms läns landsting kommit överens om hur enkäten ska utformas, men det har inte skett i år.

Läs också:

Inflytt på NKS trots fackliga protester

Patientflödeschef hoppar av NKS

Lugnt på NKS trots genrepskaos

Flytten knappt påbörjad – NKS byggs redan om

Klart för inflyttning på omstritt sjukhus