– Vi ser att spelmissbruk fortsatt är ett stort problem som behöver jämställas med annan missbruksproblematik. Därför behöver vi skärpa upp lagstiftningen så att socialnämnderna får ett ansvar för att också jobba mot spelmissbruk, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Förslaget presenteras i en lagrådsremiss. Där uppges att kommuner och landsting ska sluta överenskommelser om samverkan på samma sätt som i dag sker gällande andra missbruksformer. För hälso- och sjukvårdens del är det viktigt, skriver regeringen, att arbeta för att barn och unga med en förälder eller annan nära anhörig som är spelmissbrukare får stöd och information. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2018.