I uppropet med rubriken »Tystnadskulturen fortsätter på Karolinska« som publicerats på Dagens medicins debattsida skriver läkarna:

»I den årliga medarbetarenkäten på Karolinska har frågorna om sjukhusledningen tagits bort. Vi som arbetar på Karolinska fick enkäten i veckan. Till vår förvåning upptäckte vi att frågorna om hur vi ser på sjukhusledningen i år var bortplockade. Det finns heller ingen möjlighet att svara i fritext.«

De uppmanar sina kollegor att inte svara på enkäten förrän den utformats på nytt.