Sjuksköterskebrist, stängda vårdplatser och en ovanligt tidig influensatopp. Förklaringarna till det ansträngda läget på akutsjukhusen är desamma över hela landet – och får de fackliga företrädarna att tala om en exceptionell situation och en ohållbar arbetsmiljö.

– Det är mer ansträngt än någonsin och en ohållbar situation, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, till Dagens Medicin.

Dagens Nyheter har i flera artiklar de senaste dagarna uppmärksammat situationen vid Danderyds sjukhus, där anställda vittnar om hur de kissar på sig på jobbet eftersom de inte hinner gå på toaletten. Sedan flera veckor tillbaka har sjukhuset haft en beläggning på 117–125 procent.

– Vi är inne på fjärde veckan med den här höga belastningen. Mycket av det som händer nu ligger inte på sjukhusledningen. Det är en fråga för våra politiker, säger Joakim Bragd, överläkare på medicinkliniken och tillförordnad verksamhetschef, till Dagens Nyheter.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset har fyra fackförbund, som Läkartidningen tidigare berättat, gått samman och gjort en tvärfacklig anmälan av situationen på sjukhusets akutmottagning i Göteborg till Arbetsmiljöverket. Enligt anmälan är patientsäkerheten kraftigt hotad och personalen arbetar under stor etisk press.

I förra veckan liknade Valeria Castro Tejera, specialistläkare vid sjukhusets medicinklinik, läget på akuten vid ett slagfält i ett uppmärksammat Facebookinlägg. Inlägget har i skrivande stund delats mer än 4 400 gånger.

– Systemet som det är nu har inte marginaler för den här typen av utbrott. Vi klarar oss knappt med vårdplatser under en vanlig period, och under en influensaperiod blir det väldigt tufft. Då får vi en vårdavdelning på akuten i stället, säger hon till Dagens Medicin.

Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, hävdar att sjukvården i dag inte skulle klara en extraordinär händelse. Hon jämför med diskoteksbranden i Göteborg, då akutmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset tömdes på 40 minuter för att kunna ta hand om de skadade ungdomarna.

– I dag skulle det inte funka för vi har ingenstans att lägga dem, säger hon till Dagens Medicin.

Även på sjukhusen i Region Örebro län beskrivs situationen som katastrofal. Den lokala läkarföreningen har övervägt att göra en 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Vi har diskuterat det, men kommit fram till att det inte är aktuellt än så länge, säger Lars Edling, infektionsläkare på Universitetssjukhuset i Örebro och andre vice ordförande i Örebro läns läkarförening, till Nerikes Allehanda.

Läs också:

»Katastrofalt« läge på Stockholms akutsjukhus

Sahlgrenska universitetssjukhuset: Tvärfacklig anmälan mot situationen på hårt pressad akut

Stort tryck på flera sjukhus i landet

Så ska patienter styras bort från akutsjukvården i Stockholm