Harriet Wallberg, tidigare rektor för Karolinska institutet. Foto: Melker Dahlstrand

Harriet Wallberg fick ta emot skarp kritik i den utredning av Karolinska institutets hantering av Macchiarini-ärendet som genomfördes av förra justitierådet Sten Heckscher. Bland annat pekades Harriet Wallberg ut som drivande i rekryteringen av Paolo Macchiarini, och hon underlät enligt utredningen att närmare undersöka de varningssignaler kring hans lämplighet som nådde henne.

Uppgifterna i utredningen ledde till att Harriet Wallberg fick lämna sin tjänst som universitetskansler och chef för Universitetskanslerämbetet. Hon förlorade även flera förtroendeuppdrag.

Nu väljer Harriet Wallberg att anmäla Karolinska institutet och Sten Heckscher till Justitieombudsmannen, JO. Enligt anmälan, som Sveriges Radios Ekoredaktion tagit del av, uppmanas JO att pröva om granskningen varit objektiv, om utredaren tillsattes på ett korrekt sätt samt om genomförandet följt de principer som gäller inom offentlig verksamhet.

– I rapporten så finns en hel rad av fel. Det är bristande saklighet och opartiskhet i samband med den här granskningen. Och sen att det finns brister i diarieföringen, det vill säga att man inte har diariefört det bakgrundsmaterial som finns, säger Harriet Wallberg till Ekot.

Harriet Wallberg har ända sedan Sten Heckschers utredning presenterades i september förra året framhållit att hon inte har begått några formella fel och att den kritik som framkommer är onyanserad. I en intervju med Läkartidningen den 8 september sade hon:

– Jag tycker inte att Sten Heckscher framställt detta på ett balanserat sätt. Han påstår saker om en statlig myndighet som inte stämmer.

I anmälan till JO framhålls även att utredningen har skadat Harriet Wallbergs renommé.

– Den har inneburit att jag har fått stiga av ganska många av de uppdrag jag har haft. Plus att jag fick avsluta min tjänst som universitetskansler. Så det har inneburit ganska stora förändringar i mitt liv, säger Harriet Wallberg till Ekot.