Jan Halldin vann i kategorin »Debatt« med artikeln »Vilken ledarstil krävs i vården?«.

Foto: Göran Segeholm

Jan Halldin, legitimerad läkare och medicine doktor, Danderyd, prisas i kategorin »Debatt« för sin artikel »Vilken ledarstil krävs i vården?«. Han har varit mycket aktiv i sjukvårdsdebatten sedan 1990-talet, då han själv arbetade som klinikchef och överläkare vid beroendekliniken på Danderyds sjukhus. I dag är han pensionär, men har fortfarande ett antal hjärtefrågor som han fortsätter att driva.

– Det är roligt att debattartikeln om ledarskap prisas eftersom den sammanfattar ganska mycket av det som jag under lång tid försökt lyfta fram, säger Jan Halldin.

Han anser bland annat att det är olyckligt att man inom hälso- och sjukvården fokuserar för mycket på ekonomiska effektivitetskrav och för lite på själva patientverksamheten.

– Trots att marknadsekonomiska principer hotar de medicinska och etiska värderingarna, patientsäkerheten, arbetsmiljön och yttrandefriheten är det få som vågar säga ifrån. Det är jätteviktigt att vårdchefer på olika nivåer visar mer civilkurage och att vi får bort den tystnadskultur som råder. Jag vet att det är många som håller med mig men som inte vågar ge sig in i debatten, säger Jan Halldin.

Han lyfter också fram behovet av ledare som visar tillit till vårdpersonalen och fungerar som förebilder och inspiratörer så att fler vill jobba inom vården.

– Chefspositionerna kan inte tillsättas med ja-sägare som håller med ledningen om allt. I och med den uppmärksammade sjukvårdskrisen och kritiken mot bland annat Karolinska universitetssjukhuset tror och hoppas jag att situationen håller på att förändras.

Jan Halldin är också kritisk till vårdvalsreformen, som han anser främst tillkommit för att göra vården mer marknadsstyrd, vilket leder till en ojämlik vård.

– Marknadsstyrningen har medfört nyetableringar av privata vårdcentraler i redan socioekonomiskt starka bostadsområden snarare än i socialt utsatta områden, vilket jag tycker är problematiskt, säger han.

Eftersom Jan Halldin var en av Sveriges sista verksamma socialläkare är han fortfarande starkt engagerad i frågor som rör vården av utsatta och svaga grupper i samhället.

– Jag skulle vilja se en återkomst av socialläkarna, dock under beteckningen socialmedicinska team. Generellt sett tror jag att läkare behöver komma ut på fältet mer och att den administrativa bördan behöver reduceras.

Årets vinnare

Kommentar. Jan Beskow, Ullakarin Nyberg: Suicidpreventionen kan bli evidensbaserad och effektiv. Inifrån- i stället för utifrånperspektiv återupprättar patienten. LT nr 12–13 2016

Originalstudie/fallbeskrivning. Martin J Holzmann, Nadia Bandstein: Utredning av bröstsmärta fick oanade konsekvenser. Många undersökningar och test inte alltid av godo. LT nr 39/2016

Översiktsartikel. Jan Lidbeck: Central sensitisering bakom svårbehandlad specifik smärta. Smärtmekanism vid fibromyalgi kan förklara även långvariga organrelaterade smärttillstånd. LT nr 43/2016

Medicinens ABC/artikel av yngre skribent. Ulrika KE Svensson, Johan Hellgren: ABC om Praktisk handläggning av näsblödning. LT nr 8/2016

Övriga kategorier. Birgitta Söderfeldt: Den gömda Kennedydottern – och synen på funktionsnedsättningar. LT nr 34–35/2016

Debattartikel. Jan Halldin: Vilken ledarstil krävs i vården? LT nr 6/2016

Den 19 januari hålls prisutdelningen i Läkarförbundets lokaler.